Diskriminering

Vi börjar såklart med, vad är hbtq? Transerfarenheter och heteronormativitet. Sen fördjupar vi oss i de sju diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning...

Normkritiskt arbete mot diskriminering och ohälsa

  • Grundläggande begrepp – vad är hbtq?
  • Transerfarenheter – olika perspektiv och identiteter.
  • Heteronormativitet – uttryck och konsekvenser.
  • De sju diskrimineringsgrunderna i svensk lagstiftning.
  • Hbtq-personers hälsa – salutogena perspektiv.
  • Bemötande av hbtq-personer – praktiska tips.
  • Hur kan en verksamhet arbeta för att främja hbtq-personers hälsa och förebygga diskriminering?

 

Upplägg och omfattning:

En heldagsutbildning à 6 utbildningstimmar.

För prisinformation, kontakta oss.

Taggar:

utbildning