Stödsamtal

HälsaRFSL

 

Ibland räcker det inte med att bara prata med vänner eller familj. Det kan vara skönt att träffa någon som är känslomässigt neutral och inte i beroendeställning till en själv. Någon som man kan anförtro sig åt och berätta om sitt liv till precis som det är.  RFSL Örebro erbjuder enklare emotionellt stödjande, rådgivande och coachande samtal kring frågor som rör hbtqi (homosexualitet, bisexualitet, trans, queer och intersex). Stödet riktar sig främst till personer från 13 år och uppåt som bor i Örebro län. Det kan finnas många anledningar att söka samtalsstöd. Nedan finner du vanliga teman som brukar beröras i samtalen.

  • Utforskande av sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck
  • ”Komma ut” som homosexuell, bisexuell, transperson, queer, intersex eller annan sexuell läggning eller könsidentitet.
  • Relation till familj, partner/s, vänner och övriga bekanta
  • Social utsatthet och psykisk ohälsa (kris, ångest, stress)
  • Identitet och självkänsla
  • Sex och kroppen
  • Föräldraskap (för regnbågsförälder eller förälder till hbtqi-barn)
  • Asylprocessen

För stödbehov vi inte kan tillgodose bistår vi genom att förmedla dig vidare, t.ex:

Utsatthet för våld eller diskriminering, familje- och parrådgivning, myndighetsbaserade ekonomiska, psykiatriska och sociala insatser, ansökan om asyl, polisanmälan, arbetssökande m.m.

Samtalens utformning

Vi erbjuder upp till 6-9 samtal på 45 minuter, varav ett kort bedömningssamtal på 30 minuter om ditt stödbehov och ramen för samtalen. Informera oss om du är i behov av tolk. Kom i tid. Kan du inte komma på ett inbokat samtal måste du höra av dig minst 24 timmar innan. Vid uteblivet samtal ansvarar du själv för att ta kontakt med oss igen, efter sex månader utan kontakt avslutas ditt ärende hos oss automatiskt. Vi antecknar information från vår kontakt i ett skyddat system enligt GDPR*

Kontakt

Du når oss på telefonnummer 019- 14 42 32 eller på mejladressen orebro@rfsl.se eller direkt till din kurators telefonnummer eller mejladress. Besöksadress: Västra Nobelgatan 19, Örebro.

Telefon: 019-14 42 32 

E-post: orebro@rfsl.se

*Personuppgifter sparas i ett slutet program som heter Kaddio som är ett anteckningssystem: Namn, kontaktuppgifter, adress, födelsedata och information som har att göra med stödbehovet. Du har rätt att begära ut dessa uppgifter om dig själv under tiden vi har dina uppgifter sparade. När din kuratorskontakt är avslutad sparas anteckningarna i 26 månader från det datumet och raderas därefter. Du kan när som helst under din kontakt med oss begära att sparade personuppgifter om dig raderas.

Vill du läsa mer om systemet vi använder kan du klicka på bilden nedan. 

Taggar:

hälsa kurator