Bubbel

Sociala verksamheterRFSL

RFSL Örebros mötesplats för unga hbtqi-personer mellan 13-25 år. Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersexpersoner och personer med queera identiteter och uttryck. Det är en av RFSL Örebros personal som håller i träffarna.

Bubbel/NewcomersYouth 

Bubbel är en mötesplats för unga hbtqi-personer mellan 13-25. Newcomers Youth är ett nätverk för unga hbtqi-migranter. Tillsammans gör vi olika aktiviteter där vi umgås och har kul genom att pyssla, måla, dansa eller provar andra fritidsaktiviteter.

 

Utöver mötesplatserna erbjuder RFSL Örebro enskilda stödsamtal hos en kurator. De enskilda samtalen kan handla om exempelvis sexualitet, att vara hbtqi-person och asylsökande, könsidentitet, könsuttryck, krishantering, relationer, familj, hedersproblematik, normer, diskriminering, psykiskt mående med mera.

 

Alla ska känna sig välkomna och trygga med att kunna vara sig själva, mötesplatsen är även alkohol- och drogfri.

Läs mer om Nya Bubbel och aktiviteter på vår facebooksida