Mötesplatser för unga

Sociala verksamheterRFSL

RFSL Örebro öppnar upp en ny mötesplats för unga hbtq-personer mellan 13-25 år. Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera identiteter och uttryck. Mötesplatsen består av två delar, Newcomers Youth och Nya Bubbel. Det är en av RFSL Örebros personal som håller i träffarna.

 

Newcomers Youth är en mötesplats för unga nyanlända hbtq-personer och unga personer som ska eller har sökt asyl och är mellan 13-25 år. Mötesplatsen ligger i RFSL Örebros lokaler där vi bjuder fika och umgås, samtalar om olika teman som exempelvis asylprocessen, hbtq, sexualitet och identitet. Det finns även möjlighet till juridisk rådgivning.

 

Nya Bubbelär en mötesplats för samtliga unga hbtq-personer mellan 13-25 år. Vi kommer att erbjuda olika aktiviteter där vi umgås och har kul genom att exempelvis pyssla, måla, dansa eller provar andra fritidsaktiviteter tillsammans.

 

Utöver mötesplatserna erbjuder RFSL Örebro enskilda stödsamtal hos en kurator. De enskilda samtalen kan handla om exempelvis sexualitet, att vara hbtq-person och asylsökande, könsidentitet, könsuttryck, krishantering, relationer, familj, hedersproblematik, normer, diskriminering, psykiskt mående med mera.

 

Alla ska känna sig välkomna och trygga med att kunna vara sig själva, mötesplatsen är även alkohol- och drogfri.

Läs mer om Nya Bubbel och aktiviteter på vår facebooksida