Bubbel – för dig 13-18 år

Sociala verksamheterRFSL

Bubbel är en mötesplats för unga hbtqi-personer* mellan 13-18 år. Vi ses varje måndag 16:00-19:00 i RFSL Örebros lokaler på Västra nobelgatan 19. Det är RFSL Örebros personal som håller i träffarna. Tillsammans gör vi olika aktiviteter där vi umgås och har kul genom att pyssla, måla, dansa eller provar andra fritidsaktiviteter.

Alla ska känna sig välkomna och trygga med att kunna vara sig själva. Mötesplatsen är alkohol- och drogfri.

Utöver mötesplatserna erbjuder RFSL Örebro enskilda stödsamtal hos en kurator. De enskilda samtalen kan handla om exempelvis sexualitet, att vara hbtqi-person och asylsökande, könsidentitet, könsuttryck, krishantering, relationer, familj, hedersproblematik, normer, diskriminering, psykiskt mående med mera.

*HBTQI är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersexpersoner och personer med queera identiteter och uttryck.