RFSL Örebro Senior

Sociala verksamheterRFSL

RFSL Örebro:s seniorgrupp driver projekt med syfte att minska ofrivillig ensamhet hos äldre hbtqi-personer. Gruppen anordnar olika sociala aktiviteter och mötesplatser. Är du intresserad av att delta i seniorgruppens aktiviteter? Kontakta oss genom lillorina@hotmail.com.

För att se vilka aktiviteter vi har kommer du till kalendern genom att klicka här.