RFSL Örebro Senior

RFSL Örebro:s seniorgrupp driver projekt med syfte att minska ofrivillig ensamhet hos äldre hbtqi-personer. Gruppen anordnar olika sociala aktiviteter och mötesplatser. Är du intresserad av att engagera dig i seniorgruppen eller har förslag på aktiviteter gruppen kan anordna? Kontakta orebro@rfsl.se.

För att se vilka aktiviteter vi har kommer du till kalendern genom att klicka här.