Om RFSL Örebro

RFSL

RFSL Örebro är en förening som är en del av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter grundad 1950). RFSL är en rikstäckande organisation med ett 30-tal avdelningar, bland vilka RFSL Örebro återfinns sedan 1981. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället. Föreningens syfte är att värna om och förbättra situationen för homo- bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Detta gör vi genom att skapa mötesplatser och genom ett aktivt utåtriktat arbete.

Vilken verksamhet har RFSL Örebro?
Den medlemsorienterade delen av verksamheten består huvudsakligen av social verksamhet och stödjande verksamhet men också sexualpolitiskt påverkansarbete. Föreningen har även ett bibliotek innehållande intresserelaterad skön- och facklitteratur, vilket är öppet för medlemmar att använda.

RFSL Örebro är en ideell förening och verksamheten är beroende av vilka intressen som finns hos de som engagerar sig.

Finns det något du saknar och skulle vilja hjälpa till att anordna? Hör av dig till orebro@rfsl.se!

Vill du ha material från RFSL Örebro, såsom affischer eller broschyrer?
Maila orebro@rfsl.se!