Diplomering

RFSL Örebros hbtq-diplomering riktar sig till verksamheter och företag som vill bli riktigt bra arbetsgivare.

RFSL Örebros hbtqi-diplomering riktar sig till verksamheter som vill bli riktigt bra på hbtq-frågor – både i teorin och i praktiken. Under två inledande kursdagar får deltagarna gedigen kunskap om kön, genus, sexualitet och sexuell läggning. Fokus är förändring – hur kan verksamheten arbeta för att förebygga diskriminering? Vad innebär normkritisk verksamhetsutveckling? Utbildningens innehåll skräddarsys utifrån verksamhetens inriktning och behov. Följande moment ingår alltid i de två första kursdagarna: 
  • Grundläggande begrepp – vad är hbtqi?
  • Fördjupad diskussion om kön, genus, heteronormativitet, queer och intersektionalitet.
  • Transerfarenheter – olika perspektiv och identiteter.
  • Aktuell lagstiftning – Mänskliga rättigheter och diskrimineringslagen.
  • Hbtq-personers hälsa – salutogena perspektiv.
  • Bemötande av hbtq-personer – praktiska tips.
  • Normkritisk verksamhetsutveckling – fokus på att främja hälsa och förebygga diskriminering.

Utifrån den kunskap deltagarna fått under de två inledande kursdagarna utarbetar de, tillsammans med kursledaren, en hemuppgift som de sedan genomför i sin verksamhet. Efter ett halvår sker en sista träff. Då redovisar deltagarna det förändringsarbete de påbörjat och får tips om hur verksamheten kan fortsätta utvecklas. Deltagarna får sina diplom.

Är du som läser detta anställd på Örebro Kommun? Då hänvisar vi dig till den e-tjänst på ert intranät för mer information!

Taggar:

utbildning