Bemöta nyanlända hbtq-personer

Hbtq-personer flyr, bland annat, från förföljelse av myndig-heter, familj och släkt baserat på sin sexuella läggning och/ eller könsidentitet/könsuttryck. För patienten är det viktigt attskapa en trygghet i samtal om hbtq.

Den här guiden riktar sig till dig som arbetar med hälsounder- sökningar av nyanlända och möter hbtq-personer.

Hbtq-personer flyr, bland annat, från förföljelse av myndig-heter, familj och släkt baserat på sin sexuella läggning och/ eller könsidentitet/könsuttryck. För patienten är det viktigt attskapa en trygghet i samtal om hbtq.

Här kan du ladda hem bemötandeguiden!