Kurator

Hälsa, sex och hivRFSL

RFSL Örebro jobbar för att hbtq-personer fysiska och psykiska hälsa skall vara så bra som möjligt. Vi erbjuder råd, kris- och stödsamtal.

RFSL Örebro ger dig möjlighet att prata med föreningens egna kurator.

Kontakta oss angående:

  • Sexuell identitet
  • Könsidentitet
  • Komma ut – processer
  • Sexuell hälsa, säkrare sex och hiv/sti
  • Utsatthet  för hot/våld i nära relationer
  • Diskriminering, trakasserier, hatbrott
  • Asyl

Besöken hos oss är kostnadsfria. Om du vill, kan du vara anonym och du behöver inte vara medlem i RFSL. Vi har tystnadsplikt.

Vi vänder oss till personer som bor i Örebro län.

Kontakta oss för att boka in en tid.

Telefon: 019-144232 (kontoret)

Telefon (Cristian): 076-326 31 75

Telefon (Felicia): 070-2700389

E-post: orebro@rfsl.se

Varför prata med en kurator?

Ibland räcker det inte med att bara prata med vänner eller familj. Det kan vara skönt att träffa någon som är känslomässigt neutral och inte i beroendeställning till en själv. Någon som man kan anförtro sig åt och berätta om sitt liv till precis som det är, utan att den andra reagerar starkt så att man få ta hänsyn till den andra istället.

Det kan finnas många anledningar att söka samtalsstöd kring frågor som rör homosexualitet, bisexualitet, könsidentitet, trans och queer. Ofta handlar det om att samhällets normer och maktstrukturer kan göra det svårt att leva som en vill eller att ha lika förutsättningar och villkor som andra.

Det kan finnas en del bekymmer man funderar på som hbtq-person, som t.ex. att föräldrar inte alltid förstår eller respekterar när man vill leva på ett annat sätt än de. Ofta kan man vara rädd för omgivningens eventuellt negativa attityder till htbq-personer. Ibland oroar man sig för mycket i förväg. Man kan hamna i hänsynstaganden och undvikanden av att visa vem man verkligen är.

Utsatthet för hot och våld i nära relationer, antingen av en partner eller av sina föräldrar är något som det kan vara svårt att prata om. Hatbrott på gator och torg, kring krogar och gayställen är en annan fara man kan utsättas för som hbtq-person. Som homo-, bi-, trans- eller queer-person finns ofta en osäkerhet var man kan vända sig och vilket stöd samhället kan ge. Hos oss kan du få stöd och vägledning i dessa situationer.

Att börja lära sig att sortera, bearbeta och prata om sina känslor och bekymmer med någon är en startpunkt för att hantera svåra situationer, må bättre och kunna ta det utrymme och den rikting du vill i livet.

Taggar:

hälsa kurator