Vad är Newcomers?

Projektet Newcomers avslutades i Örebro 2021. Vi hänvisar istället till newcomers@rfsl.se för mer information.

Om Newcomers

Har du sökt asyl eller nyss kommit till Sverige? Är du homosexuell, bisexuell, transperson, queer eller intersex? Vill du träffa nya vänner och lära dig om hbtqi-communityt här? 

RFSL Newcomers är ett nationellt nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra Medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. RFSL Örebro har ingen egen verksamhet för Newcomers för personer boendes i Örebro län, utan vi hänvisar till newcomers@rfsl.se.