Vad är Newcomers?

NewcomersRFSL

Newcomers är stängt i Örebro under hösten 2021, förhoppningsvis kommer vi öppna upp vår verksamhet under 2022 igen. Vi hänvisar till newcomers@rfsl.se
Klicka på läs mer för att få mer information.

Om Newcomers

Har du sökt asyl eller nyss kommit till Sverige? Är du homosexuell, bisexuell, transperson, queer eller intersex? Vill du träffa nya vänner och lära dig om hbtqi-communityt här? 

RFSL Newcomers är ett nationellt nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra Medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. RFSL Örebro har just nu ingen egen verksamhet för Newcomers för personer boendes i Örebro län, utan vi hänvisar till newcomers@rfsl.se

Kontakta oss på orebro@rfsl.se