Vad är Newcomers?

NewcomersRFSL

Har du sökt asyl eller nyss kommit till Sverige? Är du homosexuell, bisexuell, transperson, queer eller intersex? Vill du träffa nya vänner och lära dig om hbtqi-communityt här? 

RFSL Newcomers är ett nationellt nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra Medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. RFSL Örebro har en egen verksamhet för Newcomers för personer boendes i Örebro län.

Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande hbtqi-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Idag är Newcomers såväl en stödgrupp som en social mötesplats och informationsverksamhet. Vi organiserar regelbundna medlemsträffar med aktiviteter och upplysning samt kuratorssamtal. Vårt mål är att stärka våra medlemmars identiteter och röster genom att skapa mötesplatser där de kan dela erfarenheter, knyta kontakter och träffa vänner.

Med Newcomers vill vi erbjuda en trygg samlingspunkt där våra medlemmar får träffas, ta plats och komma till tals. Vi träffas på eftermiddagen varannan måndag ojämna veckor på RFSL Örebro. Vi arrangerar allt från kafé och friluftsdagar till simlektioner och föreläsningar. Vi har även telefontid där vi kan hänvisa dig till rätt hjälp med t.ex. frågor som rör asyl. Newcomers är även välkomna att höra av sig till RFSL Örebros kuratorer för att boka in tid för samtal, tolkmöjlighet finns.

Kontakta oss på newcomers@orebro.rfsl.se