Newcomers

Sociala verksamheterRFSL

Newcomers – nätverket för asylsökande och nyanlända hbtq-personer.

Är du en hbtq-person?

Har du sökt asyl eller nyss kommit till Sverige?

Vill du träffa nya vänner och lära dig om hbtq nätverket här?

RFSL Örebro Newcomers är en grupp för asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Newcomers skapades som en reaktion på behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomst till Sverige. Idag är Newcomers såväl en stödgrupp som en social mötesplats och informationsverksamhet. Vi organiserar regelbundet medlemsträffar med aktiviteter och upplysning samt kuratorssamtal. Vårt mål är att stärka våra medlemmar identiteter och röster genom att skapa mötesplatser där de kan dela erfarenheter, knyta kontakter och träffa vänner.

Alla våra möten är gratis för besökare. Vi anordnar allt från kafé och friluftsdagar till simlektioner och föreläsningar. Vi bistår även med stöd och praktisk hjälp inom asylprocessen.

Asylsökande är också välkomna att höra av sig till RFSL Örebros kuratorer för att boka in tid för samtal. Tolk möjligheter finns.


Var: RFSL Örebros (Västra Nobelgatan 19)

När: Varannan måndag (jämna veckor) 15:00-17:30


Om du vill veta mer om dina rättigheter som asylsökande i Sverige så läs här.

Du kan läsa mer om Newcomers verksamheter runt om i landet och arbete på nationell nivå på RFSLs hemsida. Där kan du kontakta de olika lokala verksamheterna, rådgiving och stöd som erbjuds  på nationell nivå, andra organisationer som erbjuder stöd till asylsökande samt hur du kan donera och engagera dig i vårt arbete.

Taggar:

newcomers