RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

Vad är Newcomers?

Har du sökt asyl eller nyss kommit till Sverige? Är du homosexuell, bisexuell, transperson, queer eller intersex? Vill du träffa nya vänner och lära dig om hbtqi-communityt här?  RFSL Newcomers är ett nationellt nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra Medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. RFSL Örebro har en egen verksamhet för Newcomers för personer boendes i Örebro län. Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande hbtqi-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Idag är Newcomers såväl en stödgrupp som en social mötesplats och informationsverksamhet. Vi organiserar regelbundna medlemsträffar…

Vanliga frågor

Hur får jag ett offentligt biträde? Vad händer om jag får avslag på mitt asylärende? Kan RFSL ordna ett visum till mig? Nedan har vi samlat fakta och några av de vanligaste frågorna om asylprocessen.

Lagen och asylprocessen

På denna sida har vi samlat kort, övergripande fakta kring asylprocessens alla steg och relevant lagstiftning. Här ges också råd och tips på hur du bäst kan göra ditt ärende hört som asylsökande hbtq-person, hur du själv kan styrka ditt ärende samt vilka dina rättigheter och skyldigheter som asylsökande är.

Asylpodden

I asylpodden möter vi människorna som kommit till Sverige för att söka asyl och får höra deras berättelser.

Andra organisationer

Nedan har vi samlat en lista med användbara länkar till andra organisationer, nätverk och hemsidor som arbetar med hbtq- och/eller flyktingfrågor. I listan finns även länkar…