New Rainbows – för dig som är asylsökande

Om New Rainbows
New Rainbows är ett projekt riktad mot vuxna hbtqi-personer på flykt och/eller asylsökande arrangerad av RFSL Örebro med medel från Länsstyrelsen Örebro. Syftet med New Rainbows är att bryta isolering för hbtqi-personer under asylprocessen, minska passivisering och ge möjligheten för målgruppen att skapa nätverk och eget sammanhang såväl som att främja psykisk och fysisk hälsa. Vi arrangerar träffar med grunden i kreativitet, samhällskunskap och hälsa. Vår bas är i RFSL Örebros lokaler men vid studiebesök, föreläsningar och workshops rör vi oss bredare i inom Örebro kommun. 

När?
Vi ses varje onsdag 13:00-15:00 i RFSL Örebros lokaler på Västra Nobelgatan 19.

Har du frågor om New Rainbows?
Maila till orebro@rfsl.se, ring /smsa till 076-326 31 75 eller skriv på WhatsApp till samma nummer! 

About New Rainbows
New Rainbows is a project for refugees and/or asylum seeking lgbtqi people over 18 years old, arranged by RFSL Örebro with funding from Länsstyrelsen Örebro. The purpose of New Rainbows is to end isolation during the asylum process, give opportunity to network and promote physical and mental health. We arrange meeting points with a focal point on creativity, health and civics. Our base is at RFSL Örebros premises but study visits, lectures and workshops can be held at other places in Örebro.

When?
We meet every wednesday 13:00-15:00 in RFSL Örebros premises at Västra Nobelgatan 19.

Do you have questions regarding New Rainbows?
Contact us by mailing orebro@rfsl.se or call/text to 076-326 31 75 or text on WhatsApp to the same number!