New Rainbows

Sociala verksamheterRFSL

Vi söker volontärer till New Rainbows! Läs mer och ansök via google-formuläret: https://forms.gle/NzpACzFvYpvv6dLq6
___________________ _________________________________________________________

New Rainbows är ett projekt riktad mot asylsökande hbtqi-personer över 18 år arrangerad av RFSL Örebro med medel från Länsstyrelsen Örebro. Syftet med New Rainbows är att bryta isolering för hbtqi-personer under asylprocessen, minska passivisering och ge möjligheten för målgruppen att skapa nätverk och eget sammanhang såväl som att främja psykisk och fysisk hälsa. Vi arrangerar träffar med grunden i kreativitet, samhällskunskap och hälsa. Vår bas är i RFSL Örebros lokaler men vid studiebesök, föreläsningar och workshops rör vi oss bredare i inom Örebro kommun. 

Vi ses varje onsdag 13-15 med start i november 2022!

Vill du delta? Anmäl dig till orebro@rfsl.se, ring /smsa till 076-326 31 75 eller skriv på WhatsApp till samma nummer! 

_______________________________________________________________________________

New Rainbows is a project for asylum seeking lgbtqi people over 18 years old, arranged by RFSL Örebro with funding from Länsstyrelsen Örebro. The purpose of New Rainbows is to end isolation during the asylum process, give opportunity to network and promote physical and mental health. We arrange meeting points with a focal point on creativity, health and civics. Our base is at RFSL Örebros premises but study visits, lectures and workshops can be held at other places in Örebro.

We meet every wednesday 13-15 with start in November 2022!

Do you want to join New Rainbows? Contact us by mailing orebro@rfsl.se or call/text to 076-326 31 75 or text on WhatsApp to the same number!