Länscafé

Sociala verksamheterRFSL

Länscafé

RFSL Örebro har cafékvällar runt om i länet i syfte att skapa mötesplatser för hbtq-personer i hela länet. Se i vår kalender och Facebook när de är!

***

The County cafés!

RFSL Örebro’s arrange café evenings around Örebro county in order to create meeting points for LGBT people in the whole county.