Länscafé

SocialtRFSL

Länscaféerna tar uppehåll men vi återkommer!

RFSL Örebro har cafékvällar runt om i länet i syfte att skapa mötesplatser för hbtq-personer i hela länet.

***

The County cafés are on a break, but will come back!

RFSL Örebro’s arrange café evenings around Örebro county in order to create meeting points for LGBT people in the whole county.