Kompassen

SocialtRFSL

Kompassen

Kompassen är en gruppintervention för unga homosexuella, bisexuella och transpersoner. Syftet med Kompassen-grupper är bland annat stärka deltagarna och att genom diskussioner och övningar finna strategier som kan användas i svåra situationer. Under varje träff behandlas ett tema som kan handla om exempelvis normer, att komma ut eller inte , sex med mera. En kortfilm visas på varje träff och utifrån den kommer övningar och diskussioner hållas. En kompassen-grupp träffas sju gånger, två timmar varje gång,  en gång i veckan under sju veckor.