Newcomers

RFSL

Är du en hbtq-person som söker asyl, som nyss kommit till Sverige eller som fått avslag på din asylansökan? Välkommen till Newcomers – nätverket för asylsökande och nyanlända hbtq-personer.

Are you a LGBTQ person?

Did you recently arrive to Sweden?

Do you want to meet new friends and learn about the LGBTQ community here?

RFSL Örebro Newcomers is a group for LGBTQ people who have experience in seeking asylum. Our members come here from all over the world and have often left their homeland because of persecution and discrimination. We are a social group as well as a support group for LGBTQ refugees and migrants. At Newcomers you will meet new friends, get to know the Swedish LGBTQ Community, and get access to information about LGBTQ-rights.

All of our activities are free of charge. We meet to mingle, drink coffee, and talk to each other.


Är du en hbtq-person?

Har du sökt asyl eller nyss kommit till Sverige?

Vill du träffa nya vänner och lära dig om hbtq nätverket här?

RFSL Örebro Newcomers är en grupp för asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vi är en social grupp såväl som ett support nätverk för hbtq flyktingar. Hos Newcomers kommer du att träffa nya vänner, lära känna det svenska hbtq communityt,och få tillgång till information on hbtq rättigheter.

Alla våra möten är gratis för besökare. Vi träffas för att umgås, fika och prata med varandra.


Where/ Var: RFSL Örebros (Västra Nobelgatan 19)

When /När: Every other Monday 5pm-7pm / Varannan måndag (jämna veckor) 17-19


Om du vill veta mer om dina rättigheter som asylsökande i Sverige så läs här.

Du kan läsa mer om Newcomers verksamheter runt om i landet och arbete på nationell nivå på RFSLs hemsida. Där kan du kontakta de olika lokala verksamheterna, rådgiving och stöd som erbjuds till Newcomers på nationell nivå, andra organisationer som erbjuder stöd till asylsökande samt hur du kan donera och engagera dig i Newcomers arbete.

 

 

Taggar:

newcomers