Newcomers

RFSL

Är du en hbtq-person som söker asyl, som nyss kommit till Sverige eller som fått avslag på din asylansökan? Välkommen till Newcomers – nätverket för asylsökande och nyanlända hbtq-personer.

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Idag är Newcomers såväl en stödgrupp som en social mötesplats. Vi organiserar regelbundna medlemsträffar med aktiviteter, upplysning och rådgivning.

RFSL öppnar genom sitt nätverk Newcomers en mötesplats för dig som flytt förföljelse på grund av sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Vårt mål är att stärka våra medlemmars identiteter och röster genom att skapa en trygg samlingspunkt och plattform där våra medlemmar får träffas, ta plats och komma till tals. Här träffar du nya vänner, får lära känna andra hbtq-personer och delta i aktiviteter.


Newcomers Örebro träffas regelbundet.

Var: RFSL Örebros lokaler på Västra Nobelgatan 19

När: Se kalender 


Om du vill veta mer om dina rättigheter som asylsökande i Sverige så läs här.

Du kan läsa mer om Newcomers verksamheter runt om i landet och arbete på nationell nivå på RFSLs hemsida. Där kan du kontakta de olika lokala verksamheterna, rådgiving och stöd som erbjuds till Newcomers på nationell nivå, andra organisationer som erbjuder stöd till asylsökande samt hur du kan donera och engagera dig i Newcomers arbete.

 

 

Taggar:

newcomers