hbtq-certifiering

Om ossRFSL

Risken för ohälsa ökar väsentligt i miljöer där fördomar och trakasserier förekommer. Samtidigt har det visat sig att de som aktivt arbetar med mångfaldsarbete får en positiv ekonomisk tillväxt och utveckling. Att arbeta aktivt för ett mer inkluderande samhälle bidrar alltså både till friska och engagerade människor såväl som en ökad tillväxt.

Med RFSL:s hbtq-certifiering får en verksamhet verktyg för en normkritisk process, en förbättrad arbetsmiljö och ett mer välkomnande bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv.

Alla verksamheter tjänar på att bli mer inkluderande, vare sig det rör sig om offentlig eller privat sektor. Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande.

Hbtq-certifiering Örebro Län

Följande verksamheter i Örebro län har en hbtq-certifiering:

Ungdomsmottagningen i Örebro län: Hallsberg

Ungdomsmottagningen i Örebro län: Karlskoga

Ungdomsmottagningen i Örebro län: Knuffen i Örebro

Ungdomsmottagningen i Örebro län: Lindesberg

STD-mottagningen på Universitetssjukhuset Örebro

Ängens vårdcentral

För mer information om hbt-certifierade verksamheter i landet se följande länk.

hbtq-certifiering

Ladda ner en broschyr om hbtq-certifiering.