RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

Om RFSL Örebro

RFSL Örebro är en förening som är en del av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter grundad 1950). RFSL är en rikstäckande organisation med ett 30-tal avdelningar, bland vilka RFSL Örebro återfinns sedan 1981. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället. Föreningens syfte är att värna om och förbättra situationen för homo- bisexuella, transpersoner och queera personer. Detta gör vi genom att skapa mötesplatser för våra medlemmar och andra intresserade och genom ett aktivt utåtriktat arbete. Vilken verksamhet har RFSL Örebro? Den medlemsorienterade delen av verksamheten består huvudsakligen av social verksamhet och stödjande verksamhet men också sexualpolitiskt påverkansarbete. Föreningen har även ett bibliotek innehållande intresserelaterad skön- och facklitteratur, vilket är öppet för medlemmar att använda. RFSL Örebro…