RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

Om RFSL Örebro

RFSL Örebro är en förening som är en del av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället. Vad gör RFSL RFSL verkar för att homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner personer ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra. Detta gör vi, dels genom att skapa en mötesplats för våra medlemmar och andra intresserade, dels genom ett aktivt utåtriktat arbete. RFSL är en rikstäckande organisation med ett 30-tal avdelningar, bland vilka RFSL Örebro återfinns sedan 1981. Föreningens syfte är att värna om och förbättra situationen för homo- bisexuella, transpersoner och queera personer. Detta gör vi, dels genom att skapa en…