Hbtq-certifiering

UtbildningRFSL

Med RFSL förbundet:s hbtq-certifiering får en verksamhet verktyg för en normkritisk process, en förbättrad arbetsmiljö och ett mer välkomnande bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv. Du kan läsa mer här!

Alla verksamheter tjänar på att bli mer inkluderande, vare sig det rör sig om offentlig eller privat sektor. Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra såväl arbetsmiljö som bemötande.

Hbtq-certifiering Örebro Län

Följande verksamheter i Örebro län har en hbtq-certifiering:

Ungdomsmottagningen i Örebro län: Hallsberg

Ungdomsmottagningen i Örebro län: Karlskoga

Ungdomsmottagningen i Örebro län: Knuffen i Örebro

Ungdomsmottagningen i Örebro län: Lindesberg

STD-mottagningen på Universitetssjukhuset Örebro

Ängens vårdcentral

För mer information om hbtq-certifierade verksamheter i landet se följande länk.

Ladda ner en broschyr om hbtq-certifiering.