RFSL Kontakta oss Kontakta oss EN

Om Insats Trans

Till och med december 2021 kommer RFSL Örebro arbeta med ett projekt, kallat ”Insats Trans”. Insatsen riktar till transpersoner och deras anhöriga. Att vara transperson innebär att könsidentiteten (det kön personen en definierar sig som) är en annan än det kön en ursprungligen registrerats som vid födseln. Med anhöriga åsyftas föräldrar, barn, syskon, vänner, partners eller andra som har en nära relation till någon med transerfarenhet. Syftet med projektet är att ge förutsättningar till kompetensutveckling och beredskap hos transvården i Region Örebro län i tätt samarbete med den nya Mottagningen för samordning och stöd vid frågor om könsidentitet.

Transformering.se

Hemsida med information och stöd med fokus på trans, för transpersoner i alla åldrar samt närstående och yrkesverksamma. Hemsidan innehåller fakta, begrepp, berättelser och kontaktuppgifter till anonym stödmejl.  

Rapport om transpersoners hälsa

“In society I don’t exist, so it’s impossible to be who I am” – Trans people’s health and experience of health care in Sweden. Rapport som beskriver transpersoners hälsa och erfarenheter av den svenska hälso- och sjukvården, både av erfarenheter inom den generella sjukvården och inom den transspecifika vården, samt ger en beskrivning av vilka…

Trans och idrott

RFSL, i samarbete med Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbund, arbetar för en transinkluderande idrott. Syftet med projektet "Idrott för alla kroppar" är att förbättra möjligheterna för transpersoner att ta…