Lista över stödinsatser

HälsaRFSL

Hälsa handlar om att må bra psykiskt och fysiskt. Det handlar också om att funka bra socialt, i yrkesliv och skola eller bland nära och kära, oavsett könsuttryck eller sexuell läggning. Och det kan handla om sexuell hälsa – att ha ett sexliv man gillar och att man trivs med sin sexualitet och dess uttryck.

HIV/STI

Noaks ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. De samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar de förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill de bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv.

RFSL Örebro och Noaks Ark anordnar tillsammans Hiv-häng i Örebro.

Posithiva Gruppen är en nationell organisation för personer som lever med hiv. Deras primära målgrupp är msm (män som har sex med män) men idag är delar av deras verksamhet riktad till alla som lever med hiv, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Deras syfte är att samla personer som lever med hiv till utbildning, kontakt, stärka kamratliga relationer, ge stöd samt erbjuda psykosocial verksamhet.

region örebro län

STD-mottagningen i Örebro vänder sig till dig som:

 • Vill testa dig efter att ha haft oskyddat sex
 • Uppmanats av en partner som har behandlats för en sexuellt överförbar sjukdom
 • Har eller tror att Du har en sexuellt överförbar sjukdom
 • Önskar rådgivning om sexuellt överförbara sjukdomar
 • Vill HIV-testa Dig

STD-mottagningen i Örebro är HBT-certifierade, vilket innebär att personalen har fått utbildning under 1 år för att kunna ta emot och bemöta hbtq-personer på ett bra sätt.

Ring 019-602 25 76 för att boka en tid.

UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. På UMO kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla, och mycket annat. Du kan få svar på dina frågor eller få nya idéer om hur du kan tänka kring ditt liv.

Till Fråga UMO kan alla mellan 13 och 25 år ställa frågor anonymt och få ett personligt svar från någon som jobbar på UMO eller på en ungdomsmottagning. De yrkesgrupper som svarar på frågor är sjuksköterska, barnmorska, kurator, läkare, psykolog eller dietist. På Fråga UMO kan du också läsa andras frågor och svar.

Asyl

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige. Medlemmarna kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Newcomers skapades som en reaktion på ett behov av aktiviteter, stöd och vägledning då många asylsökande och nyanlända hbtq-personer upplever att de varken får stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige. Idag är Newcomers såväl en stödgrupp som en social mötesplats. Vi organiserar regelbundna medlemsträffar med aktiviteter, upplysning och rådgivning. Newcomers finns i flera städer runtom i Sverige på RFSL:s avdelningar med varierande stödmöjligheter.

Vårt mål är att stärka våra medlemmars identiteter och röster genom att skapa mötesplatser där de kan dela erfarenheter, knyta kontakter och träffa vänner.

Med Newcomers vill vi erbjuda en trygg samlingspunkt och plattform där våra medlemmar får träffas, ta plats och komma till tals. Newcomers bistår även med juridisk rådgivning i asylärenden.

Telefon: +4673-509 17 27
Telefontider: Måndagar och onsdagar 09:00-12:00
E-post: newcomers@rfsl.se Newcomers Örebro anordnar regelbunden träffar, vilket du kan läsa mer om här.

Lagen och asylprocessen

RFSL har här samlat kort, övergripande fakta kring asylprocessens alla steg och relevant lagstiftning. Här ges också råd och tips på hur du bäst kan göra ditt ärende hört som asylsökande hbtq-person, hur du själv kan styrka ditt ärende samt vilka dina rättigheter och skyldigheter som asylsökande är.

Brottsoffer

RFSLs brottsofferjour vänder sig till hbtq-personer som blivit utsatta för kränkningar, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även anhöriga och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter utsatta hbtq-personer.

Stöd sker genom samtal på plats, telefonsamtal eller mail. Telefonsamtalen är kostnadsfria. Du kan vara anonym.

All personal på brottsofferjouren är anställd och har utbildning och erfarenhet av samtal med hbtq-personer utsatta för våld. Den du pratar med har tystnadsplikt.

RFSLs brottsofferjour erbjuder:

 • enstaka krissamtal eller flera bearbetande samtal
 • information om rättigheter
 • medföljning och kontakt med vård och myndigheter
 • stöd vid polisanmälan och rättsprocess
 • kontakt med målsägandebiträde
 • skyddat boende på hemlig adress i Stockholmsområdet med två platser
Telefon: 020-34 13 16 (gratis)Telefontider:
Måndag 16–18
Tisdag 10–12
Torsdag 14-16
Fredag 9–11.E-post: boj@rfsl.se

Brottsofferjouren Örebro-Lekeberg är en ideell organisation som arbetar för brottsutsatta, vittnen och anhöriga. De erbjuder stöd och hjälp i kontakten med polis, åklagare, domstol och övriga myndigheter. Du kan även få hjälp med försäkrings- och skadeståndsfrågor samt information om rättsprocessen och dess aktörer.

Telefon: 019-12 14 44 / 070-662 72 72
Telefontid: Måndag-Torsdag 9.00-11.30 samt 12.30-16.00 och Fredag 9.00-12.00
E-post: info@orebro-lekeberg.boj.se

SOS alarmnummer

Vid en akut situation ring 112.

Sex mot ersättning

Pegasus drivs av RFSL Ugndom och är till för dig som är 15-25 år, hbtq och som har funderingar om sex mot ersättning. Du kan chatta anonymt med RFSL Ungdoms personal. Du kan bland annat chatta om:

 • Tankar om sex mot ersättning
 • Att sätta gränser
 • Något som hänt i samband med sex mot ersättning
 • Att du blivit erbjuden något i utbyte mot sex
 • Något du är orolig över
 • Vart du kan vända dig för testning av könssjukdomar och hiv
 • Sexualitet och sex
 • Vilka typer av stöd som finns och hur du kan hitta ett som passar dig
 • Om du funderar på att tala om för någon att du haft sex mot ersättning och undrar hur du ska berätta det
 • Rättigheter och lagar

Chatten har öppet måndagar kl 14:00 – 16:00 och onsdagar kl 17:00 – 19:00.

Taggar:

hälsa