Information!

StödinsatserRFSL

Information gällande kuratorskontakt och COVID-19.

Vi kommer från och med denna vecka inte ta emot besök i vår lokal. Istället erbjuder vi alla klienter digitala samtal via dator eller app, genom ”Hangouts Meet”. Appen är gratis och du kan ladda ner den redan nu. Strax före samtalstiden skickar vi dig en klickbar länk. Om du hellre önskar pausa kontakten tills vidare, hör av dig till din kurator.


Information concerning counselling and COVID -19.

Starting from today we will not recieve visitors at our office. Instead we offer all of our clients digital counselling by computer or app, through “Hangouts Meet”. The app is free and you can download it directly. Right before the appointment we will send you a clickable link. If you rather prefer to pause your contact until further notice, get in touch with your counsellor.