Information!

StödinsatserRFSL

Information gällande kuratorskontakt och COVID-19.

Vi tar inte emot besök i vår lokal under epidemin. Istället erbjuder vi alla klienter digitala samtal via dator eller app, genom ”Hangouts Meet”. Appen är gratis och du kan ladda ner den redan nu. Strax före samtalstiden skickar vi dig en klickbar länk.

Information concerning counselling and COVID -19.

We do not receive visits to our premises during the epidemic. Instead we offer all of our clients digital counselling by computer or app, through “Hangouts Meet”. The app is free and you can download it directly. Right before the appointment we will send you a clickable link.