Våld i samkönade och normbrytande relationer

  • Grundläggande begrepp – vad är hbtq?
  • Transerfarenheter – olika perspektiv och identiteter.
  • Våld i nära relationer – psykiskt, fysiskt, sexuellt och materiellt våld.
  • Genus och våld – hur hänger det ihop?
  • Vad är specifikt för våld i samkönade och normbrytande relationer?
  • Att samtala om våld – normkritiskt bemötande av våldsutsatta personer.

Upplägg och omfattning:

En heldagsutbildning à 6 utbildningstimmar.

För prisinformation, kontakta oss.

Tags:

utbildning